System Informacji Miejskiej dla Krakowa

Projekt SIM wybrany w ramach konkursu zorganizowanego przez miasto Kraków 
i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Kompleksowy projekt obejmujący szereg nośników informacji miejskiej (tablice ulicowe i adresowe, mapy lokalne i turystyczne, informacja rozprowadzająca dla pieszych i kierowców). 
Głównym założeniem i wyzwaniem projektowym było znalezienie form, które byłyby czytelne i rozpoznawalne a jednocześnie dyskretnie wpisane w zabytkową tkankę miejską.

Projekt jest na etapie wdrażania.

We współpracy z Katarzyną Minasowicz i Towarzystwem Projektowym